Informace o baterii UN 38.3

Informace o baterii

Přepravní předpisy pro lithiové baterie byly zpřísněny od 01. ledna 2020. Výrobci a distributoři jsou nyní povinni poskytovat zprávu UN 38.3 v celém dodavatelském řetězci.

Toto nařízení se vztahuje na všechny baterie vyrobené po 30. červnu 2003. To zahrnuje také baterie, které z. B. jsou instalovány do použitých notebooků.

Aby bylo možné všechny zasažené baterie vůbec transportovat, musí projít různými testy. Výsledky testů jsou zaznamenány v tzv. Zprávě UN 38.3.

Zpráva dokumentuje:

  • Simulace výšky
  • Tepelná zkouška
  • chvění
  • Shock
  • Externí zkrat
  • Dopadový účinek
  • Test přetížení
  • Nucené vypouštění

Více informací ve videu.

Výhodou je tecXL partner

Jako partner tecXL máte exkluzivní příležitost rychle a snadno stáhnout tyto informace. Kromě zprávy UN 38.3 vám také poskytujeme bezpečnostní list.

Data o položkách nabídky najdete v zákaznické nabídce tecXL. Zde vyberete příslušný typ produktu, výrobce a model a dostanete se přímo k požadovaným datům, která si můžete stáhnout jako PDF pomocí funkce stahování.

V tomto okamžiku vám také nabízíme možnost stažení datového listu produktu od výrobce pro vaše prodejní dokumenty.

Přejděte na začátek