tecXL na slavnostním ceremoniálu SBIT

SBIT 2017 Novinky

Informační den o kariéře Schweinfurt, zkráceně SBIT, se konal v březnu již 15.. Na akci pořádané Wirtschaftsjunioren se mohou školáci, studenti a budoucí stážisté dozvědět o profesionálním obsahu příslušného cechu na stáncích různých školicích společností v Schweinfurtu a okolí.

Každoročním zvláštním vrcholem je velká soutěž pro žáky a studenty, která je podporována mnoha společnostmi cenami. Za účelem propagace této akce a školení mladých lidí v regionu poskytla bb-net také cenu ve formě notebooku tecXL. Na slavnostním ceremoniálu v IHK Schweinfurt, autorizovaný podpisový a prodejní manažer Marco Kuhn předal cenu šťastnému vítězi.

Přejděte na začátek