Studie Blancco Nedostatečné strategie udržitelnosti

Blancco Nedostatečná studie udržitelnosti

Rozumné mazání dat zahrnuje kompletní bezpečnostní a softwarový koncept. Protože smazání dat není totéž jako smazání dat. Společnost bb-net k tomu vyvinula třístupňový bezpečnostní koncept vymazání: rozpoznání dat, vymazání dat a zničení datových nosičů. Software Blancco pro mazání dat se používá ve druhé fázi konceptu mazání. Blancco Drive Eraser vymaže citlivá data z HDD a SSD bezpečně, nenávratně a v co nejkratším čase. Význam mazání dat a řádné likvidace datového média je stále velmi podceňován. Zveřejněním výzkumné studie „Nedostatečné strategie udržitelnosti: společnosti nevěnují dostatečnou pozornost nakládání s elektronickým odpadem“, Blancco upozorňuje na problém fyzického zničení pevných disků.

Výzkumná studie 1.850 předních osob s rozhodovací pravomocí z největších světových společností zkoumá počet organizací využívajících k likvidaci svých IT aktiv fyzickou destrukci a také:

  • Škodlivé účinky elektronického odpadu na naše životní prostředí
  • Jak lze bezpečně znovu použít, znovu prodat nebo darovat použitá IT aktiva odstraněním dat - a prodloužit životnost vaší IT investice
  • Jak může odstranění dat pomoci vašemu plánu společenské odpovědnosti
Přejděte na začátek