Studie Blancco Nedostatečné strategie udržitelnosti

Blancco Nedostatečná studie udržitelnosti

Součástí rozumného mazání dat je kompletní bezpečnostní a softwarový koncept. Protože mazání dat není totéž jako mazání dat. Společnost bb-net pro tento účel vyvinula třífázovou bezpečnostní koncepci mazání: rozpoznávání dat, mazání dat a ničení nosičů dat. Ve druhé fázi koncepce mazání se používá software pro mazání dat od společnosti Blancco. S nástrojem Blancco Drive Eraser jsou citlivá data z pevných disků a disků SSD bezpečně, neodvolatelně a v co nejkratší době odstraněna. Důležitost vymazání dat a řádného zničení datového nosiče je stále velmi podceňována. Zveřejněním výzkumné studie "Nedostatečné strategie udržitelnosti: společnosti nevěnují dostatečnou pozornost nakládání s elektronickým odpadem “, Blancco upozorňuje na problém fyzického zničení pevných disků.

Výzkumná studie 1.850 předních osob s rozhodovací pravomocí z největších světových společností zkoumá počet organizací využívajících k likvidaci svých IT aktiv fyzickou destrukci a také:

  • Škodlivé účinky elektronického odpadu na naše životní prostředí
  • Jak lze bezpečně znovu použít, znovu prodat nebo darovat použitá IT aktiva odstraněním dat - a prodloužit životnost vaší IT investice
  • Jak může odstranění dat pomoci vašemu plánu společenské odpovědnosti
Přejděte na začátek