Specialista na likvidaci EfbV §56 KrWG

Společnost pro nakládání s odpady
Certifikát prokazuje, že jsou splněny požadavky nařízení společnosti o nakládání s odpady podle § 56 KrWG.

Na poskytovatele služeb jsou kladeny vysoké požadavky, pokud jde o spolehlivost, technické a odborné znalosti zaměstnanců, pojistné krytí společnosti, organizaci a vybavení. Dodržování všech nezbytných zákonných ustanovení a požadavků na dokumentaci pro všechny činnosti nakládání s odpady.

Druhy odpadu podle vyhlášky o katalogu odpadů (AVV) jsou rovněž uvedeny ve vydaném certifikátu. To objasňuje, zda je společnosti povoleno nakládat a nakládat s ní.

Věděli jste, že většina IT zařízení je klasifikována jako nebezpečný odpad? Důvodem jsou baterie používané v počítačích a dobíjecí baterie instalované v noteboocích a mobilních telefonech.

Máte povinnostže vyřazená zařízení jsou předávána pouze certifikovaným a schváleným odborným společnostem - i když nejsou povinně zlikvidována.

V registru společností pro nakládání s odpady můžete zkontrolovat, zda má poskytovatel služeb licenci a jaké činnosti má povoleno provádět.

https://fachbetrieberegister.zks-abfall.de/fachbetrieberegister/Entsorgungsfachbetriebe

Přejděte na začátek