Bezpečnostní briefing na bb-net

Bb Net briefing o bezpečnosti

Aby bylo zajištěno, že všichni zaměstnanci vědí, jak správně, bezpečně a zdravě pracovat, je pravidelně na bb-netu prováděno bezpečnostní školení. Bezpečnostní briefing se musí konat jednou ročně, letos se konal 26. září 2016.

Pokyny vytvářejí důvěru mezi zaměstnanci a zajišťují úspěch společnosti. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou stavebním kamenem udržitelného ekonomického úspěchu společnosti. V bezpečnostním briefingu byla věnována obecná témata, například co dělat v případě nehod / požárů, sebezáchrany v případě nebezpečí nebo nošení osobních ochranných prostředků.

Nakonec byla bezpečnostní instruktáž zdokumentována. Minimálním obsahem dokumentace je jméno a podpis poučené osoby, subjektu a také datum a čas. Dokumentace slouží jako důkaz pro podnikatele při plnění jeho povinností.

Děkujeme všem zaměstnancům za účast!

Přejděte na začátek