Sabrina Punke nová bezpečnostní úřednice

Bezpečnostní důstojník sítě Bb

Sabrina Punke je u bb-net od roku 2011 a je nedílnou součástí společnosti jako vedoucí týmu HR. V „EDL - External Services“ byla úspěšně proškolena jako bezpečnostní referentka prostřednictvím dvoudenního výcvikového kurzu. S okamžitou účinností převezme tuto dodatečnou funkci kromě své aktuální pozice na bb-net.

Proč potřebujete bezpečnostní důstojníky?

Bezpečnostní důstojníci mají ve společnosti důležitou funkci. Zákonodárci a zákonné úrazové pojištění jsou určeny na podporu společností a podnikatelů v prevenci pracovních úrazů, nemocí z povolání a zdravotních rizik souvisejících s prací.

Proto jsou bezpečnostní důstojníci povinni:

Díky bezpečnostním pracovníkům je práce efektivnější, bezpečnější a často ještě jednodušší. Rozpoznávají rizika a vyhýbají se jim, informují zaměstnance a dostávají se ke spodní části příčin nehod. V neposlední řadě zajišťují práci v naší společnosti svým příspěvkem k bezpečnosti práce. Protože větší bezpečnost na pracovišti minimalizuje náklady a rizika a zvyšuje produktivitu.

Přejeme Sabrině Punke hodně úspěchů v její nové doplňkové funkci!

Přejděte na začátek