S použitým hardwarem proti krizi

M. Bleicher, generální ředitel společnosti bb-net
V průběhu rychlé mobilizace světa práce bylo o použité vybavení také větší poptávka než kdy dříve. Zároveň odhaluje problémy, jako je závislost na asijských výrobcích a nedostatečné povědomí o udržitelnosti, jak vysvětluje Michael Bleicher v rozhovoru pro ICT CHANNEL.

KANÁL IKT: Pane Bleichere, pandemie výrazně urychlila trend mobilní práce. Jak moc to ovlivnilo poptávku po použitých systémech?

Michael Bleicher: Vzhledem k zařízením potřebným pro domácí kancelář / školní docházku jsme byli konfrontováni s enormním nárůstem poptávky. Což znamenalo, že jsme vyráběli téměř just-in-time a sotva nějaké zásoby. Tím byl ovlivněn celý trh s novým a použitým zbožím. Pozornost byla jasně zaměřena na mobilní zařízení, plocha počítače se prudce snížila.

KANÁL IKT: Do jaké míry podle vašeho názoru hrála roli ve zvýšeném rozhodování o nákupu, že nové notebooky byly často vyprodány?

Bělič: Schopnost dodávat musela být na trhu prokázána. V té době bylo pro partnery a zákazníky druhořadé, zda bylo zařízení nové nebo renovované. IT remarketing zaznamenal v uplynulém roce pozitivní boom. Společnosti, které byly dosud skeptické ohledně přepracovaného hardwaru, dosud prozkoumávaly nový terén z nutnosti a byly přesvědčeny nepřekonatelnými argumenty renovovaného IT. Kvalita, dodávka a výkon, atraktivní ceny - profesionálně repasovaná zařízení splní to, co slibují. Lze tedy říci, že partneři, kteří se otevřeli produktům s prodlouženým životním cyklem, se obvykle dlouhodobě spoléhají na používání těchto zařízení. Tento vzestup umožnil ve velmi krátké době rozšířit dlouhodobé prodejní kanály, což však velmi jasně ukázalo nákup použitých zařízení a s tím spojený nedostatek odpovědného zacházení s IT hardwarem.

KANÁL IKT: Chcete-li to změnit, v roce 2020 budete mít mimo jiné »Iniciativa pro udržitelný a bezpečný vývoj IT«(INSI) založen. Mohla by tato, a tedy i sociální část v podobě darů zařízení, těžit z boomu poptávky?

Bělič: Iniciativa INSI přináší své první ovoce a některé projekty již byly realizovány. Dosud však nebyl dosažen plný potenciál iniciativy. Menší dary zařízení, včetně darů z našich vlastních projektů, však již byly předány. Pro nový rok bychom chtěli posunout INSI dále a nabídnout společnostem příležitost pozitivně přispět k našemu prostředí a podpořit vzdělávací sektor jejich vyřazeným hardwarem.

I přes plýtvání zůstává situace v zásobování stabilní

KANÁL IKT: Zvyšuje mobilizace pracovního světa také poptávku po modelech pronájmu, protože se společnosti snaží překlenout uzamčení pomocí vypůjčených zařízení?

Bělič: Rozhodně. Také jsme byli schopni realizovat různé projekty s partnery v oblasti pronájmu IT a dočasně přivést renovované IT zpět na trh. Někteří partneři byli tak ohromeni kvalitou svého vybavení k pronájmu, že je převzali, jakmile vypršela doba pronájmu. Vzhledem k současné situaci poptávka po zapůjčených zařízeních neklesne a bude i nadále hrát roli v našem portfoliu.

KANÁL IKT: Jak dobře se můžete a stále můžete starat o své partnery a do jaké míry hrají roli faktory, jako jsou výluky a hygienické předpisy?

Bělič: Díky dlouhodobému a spolehlivému partnerství jsme dokázali relativně dobře překonat obtížnou nabídku a vydržet špičkové zatížení. Některé projekty však byly prozatím zastaveny kvůli nedostatku nového zboží a také kvůli hygienickým konceptům. Mnoho společností omezilo přístup a dodávky nebo v našem případě sběr zboží v jejich prostorách na minimum. Výsledkem bylo, že vyřazené IT nebylo možné vyzvednout podle dohody a zpracovat v našem technologickém centru, ale bylo uloženo u zákazníka jako rezerva. Naše prostory nám umožňují pokračovat ve výrobě s dostatečnou vzdáleností, požadavky na masky a systémy řazení, například během přestávek. Domácí kancelář v komerční oblasti byla u bb-net standardem ještě před pandemií, což znamená, že pro zákazníky a partnery existovala nebo nebude existovat žádná služba nebo omezení kontaktů.

KANÁL IKT: Co tyto změny znamenají pro nákup a tedy pro blízkou budoucnost? Stávají se mobilní zařízení stále vzácnějšími, zatímco desktopů je spousta?

Bělič: Největší výzvou v odvětví IT remarketingu je nákup zboží. Čím více společností ukládá použitý hardware, tím obtížnější je nákup. Problém s dostupností nového hardwaru se do určité míry stabilizoval, což znamená, že více IT, které bylo vyřazeno z provozu, je předáváno společnosti Refurbisher a zadávání veřejných zakázek je o něco jednodušší. Trend směrem k mobilním zařízením ve srovnání s desktopy lze jasně vidět a pravděpodobně se nevyrovná, ale spíše vzroste.

Blížící se konec pro řadu renovátorů společnosti Microsoft

KANÁL IKT: Jak moc podle vašeho názoru současná zkušenost změní svět práce nad rámec akutní situace a jak z toho může mít užitek použitý trh?

Bělič: Pracovní světy ve všech průmyslových odvětvích se stávají digitálnějšími než kdykoli předtím. Na začátku loňského roku byla domácí kancelář pro mnohé stále absolutní výsadou, ale stává se stále více standardem. Výhody pro zaměstnance, zaměstnavatele i pro naše prostředí jsou velké, ale také spojené se spoustou důvěry, disciplíny a několika změnami. I po návratu k normálu však mobilní práce neztratí na popularitě, ale bude její nedílnou součástí. Vytvářením stálých a dalších pracovišť domácí kanceláře předpokládáme pokračující poptávku po mobilních zařízeních, a proto doufáme, že související hardwarové požadavky vrhnou skvělé světlo na renovovaný trh IT.

KANÁL IKT: Kromě výjimečné situace způsobené Covid-19 jste letos museli zvládnout integraci mnoha menších renovátorů, které Microsoft přerušil. Jak dobře to fungovalo a můžete předpokládat, že většina postižených na nových podmínkách zůstane na trhu

Bělič: Většina schváleného programu Microsoft RRP nemohla být zachycena stávajícími partnery MAR. Nesrovnalosti mezi společnostmi a blížícím se přechodem na výhradně digitální licence byly příliš velké. Přesto se nám podařilo čtyřnásobit naši partnerskou krajinu v této oblasti a předpokládat, že nejlepších 15 procent z programu nyní může pokračovat ve své činnosti prostřednictvím dalších partnerů MAR.

KANÁL IKT: Ve společnosti Microsoft je nový rok o digitálních licencích. Jaké výzvy to přináší a jak můžete podpořit partnery? Jaké další trendy nebo témata očekáváte?

Bělič: Největší výzvou je integrace digitálního procesu u partnerů TPR (pozn. Redakce: prodejci třetích stran). Nelze podceňovat implementaci a související úsilí. Tento krok však v konečném důsledku zajišťuje, že digitální licence lze dlouhodobě využívat se ziskem. Dalšími trendy by mohlo být, že se tohoto „ducha“ přizpůsobují i ​​další poskytovatelé softwaru a stále častěji nabízejí digitální místo analogových produktů.

Další pomoc pro společnosti a úřady

KANÁL IKT: Jaké je vaše celkové hodnocení uplynulého roku a jakou zpětnou vazbu dostali vaši partneři?

Bělič: Z ekonomického hlediska byl rok 2020 trvale pozitivní a náročnější než průměr. Což vidíme jako pozitivní, protože poskytuje další rychlost potřebnou pro další rozvoj. Pandemie ukázala slabosti trhů. Závislost na Číně a jejích výrobních zařízeních, citlivost dodavatelských řetězců a dlouho zpožděná digitalizace ve všech oblastech. Online obchodování opět vzalo velkou část koláče z kamenného maloobchodu a maloobchodníci, kteří cestují pouze v kamenných obchodech, utrpěli značné ztráty. Záchranný balíček vyprší příští rok a odhalí plný dopad pandemie. Ceny na trhu jsou navíc přehřáté a dostupnost je stále omezená. Jsme velmi skeptičtí ohledně roku 2021.

KANÁL IKT: Je přepracování stále trendem, zejména proto, že zelené IT v současné době zažívá rozmach?

Bělič: Každá společnost, bez ohledu na velikost, čelí výzvě likvidace použitého vybavení. Naše společnost vyvíjí stále větší tlak na společnosti, aby jednaly udržitelným způsobem ve všech oblastech a postavily se proti společnosti na útěku. Mnoho společností a institucí má sklon k odpovědnému zacházení s použitým IT, ale vyhýbá se přeměně svých interních procesů a obává se dalších nákladů.

KANÁL IKT: Jaké nové nápady můžete vy a vaši partneři pomoci společnostem a úřadům zvládnout tuto výzvu?

Bělič: Aby měli menší společnosti, zejména šanci udržitelně se vypořádat s vyřazeným IT, mohou použít bb-net Zelený IT box pronajmout si. Green-IT Box slouží jako mobilní dočasné úložiště pro vyřazený firemní hardware bez ohledu na časové období. Společnosti mohou své použité IT pohodlně a centrálně ukládat a kdykoli si vyzvednout a doručit objednávku do bb-net. Poté, co je zboží předáno, je zkontrolováno v technologickém centru Schweinfurt na základě sériových čísel, odstraněných údajů a oceněno podle spravedlivých tržních cen a zahájena platba. Všechny služby jsou již zahrnuty v ceně pronájmu, což znamená, že společnosti nevznikají žádné další náklady.

 

TISKOVÉ ZPRÁVY


Dateiakční
ICT_05.02.2021_S použitým hardwarem proti krizi (LINK)Ke stažení
Přejděte na začátek