Výuka licence pro vysokozdvižný vozík

Licence na vysokozdvižný vozík Bb Net

Také v letošním roce proběhlo na bb-netu občerstvení zaměstnanců licence našeho skladu. Protože vysokozdvižné vozíky přepravují velké náklady, vždy existuje zvýšené riziko nehod. To se týká zejména ovladačů našich zařízení. Aby se toto riziko minimalizovalo, jsou všichni zaměstnanci pravidelně instruováni v příslušných oblastech.

Kromě teoretické části zde byla také část týkající se zařízení, ve které se manipulace s vysokozdvižným vozíkem procvičovala podle pokynů. V průběhu toho Fabian Pötsch z našeho výrobního oddělení absolvoval test lístku na vysokozdvižný vozík a úspěšně jej absolvoval. Na konci každý účastník obdržel certifikát za úspěšnou účast na výuce.

Gratulujeme všem zúčastněným k obnovení řidičského průkazu vysokozdvižného vozíku a také Fabianovi Pötschovi k složení řidičské zkoušky.

Přejděte na začátek