Oprávněný signatář na bb-net

Novinky Prokura bb-net

Od začátku nového roku 2017 jsou nyní v bb-net 2 autorizovaní signatáři. Náš výkonný ředitel Michael Bleicher dal své manželce Sonji Bleicher a marketingovému a prodejnímu manažerovi Marcovi Kuhnovi plnou moc. Prokura je rozsáhlá obchodní síla zastupování. Pokud generální ředitel chybí, zastupují ho dva nebo jej trvale zbavují úkolů.

Udělení plné moci nabízí komplexní zastoupení ve všech myslitelných oblastech společnosti. Přispívá také k právní bezpečnosti ak podstatnému usnadnění a zrychlení obchodních a obchodních transakcí na bb-net. Pověřený úředník může mimo jiné provádět všechny obchodní transakce, uzavírat závazky, udělit plnou moc, uzavírat dohody a udělit plnou moc.

Máme radost z nové kvalifikace těchto dvou a rádi bychom při této příležitosti ještě jednou poblahopřáli Sonji Bleicher a Marcovi Kuhnovi!

Přejděte na začátek