CEO bb-net je na 25. místě mezi 100 nejlepšími kanály VIPS

bbnet_channelvip_25_bleaker
Od nuly do 25 - Michael Bleicher byl poprvé nominován na cenu Channel-VIP Prize IT-Business a zajistil si místo 25 ze 100 nejlepších distributorů.

Rok 2020 byl velkou výzvou pro celé odvětví IKT. Mezi hygienickými koncepty, nedostatkem zboží a domácí kanceláří bylo důležité vždy zachovat chladnou hlavu.
O to lépe, když je třeba číst, hlásit nebo dokonce něco oslavovat.
I v tomto roce byli čtenáři IT-Business zkaženi na výběr. Kdo je první stovka německé ICT ​​scény? Celkem bylo k dispozici 100 kanálů VIPS z kategorií distribuce, výrobci a systémové domy.

Mezi nominovanými byl také zakladatel a výkonný ředitel bb-net Michael Bleicher. Poprvé byl expert na remarketing z Dolních Franků nominován jako VIP kanál v distribuční kategorii a dokázal si zajistit 25. místo mezi 100 nejlepšími hráči ITK.

Po tomto bouřlivém roce máme velkou radost z vynikajícího umístění Michaela Bleichera na bb-net. Celý tým pro remarketing bb-net je spokojený společně s jeho výkonným ředitelem a všemi ostatními vítězi!

Děkuji všem čtenářům IT-Business, kteří se zúčastnili hlasování.

Přejděte na začátek