IT dar pro oběti povodní

Dar obětem povodní

Bb-net by také rád přispěl malým dílem, aby mnoho obětí povodňové katastrofy našlo cestu zpět k životu. Takže teď šlo pět protektorů tecXL-Notebooky prostřednictvím našeho obchodního partnera Roberta Dörmera přímo do krizové oblasti Porýní-Falc.

Robert Dörmer - známý také jako odborník na IT „DR-LAN“ s vlastním kanálem YouTube - již roky pracuje s renovátory bb-net a sídlí přibližně 25 km jižně od Trevíru. Maloobchod IT specialistů je vzdálen více než 130 km od krizové oblasti kolem Ahr a Schuld, ale existuje silné pouto s lidmi v regionu a darování použitého IT vybavení potřebným bylo vždy součástí politiky sociálního podnikání společnosti Dörmer. Se specialistou na rekonstrukci a remarketing IT bb-net, pěti notebooky, které lze okamžitě použít s celkovou hodnotou Euro 2.000 být předán do distribučního místa pomoci obětem povodní přímo na místě. Mnohokrát děkujeme Robertu Dörmerovi, který se o organizaci staral společně s dalšími podnikateli! A my v bb-net budeme také nadále přemýšlet o tom, jak můžeme z našich fondů podpořit výstavbu infrastruktury ve zničených oblastech, protože rekonstrukce zničených oblastí bude bohužel trvat dlouho. Zůstáváme na plese!

Přejděte na začátek