Bezpečnost: pokyny k požární ochraně

Novinky z požární bezpečnosti

V dubnu 2017 dostali hasiči protipožární ochrany od bb-netu nové školení a instrukce o hasicích přístrojích od našeho experta Eugena Zieglera. Během briefingu byli důstojníci požární ochrany znovu sděleni, co je třeba v případě požáru dodržovat. Při každodenním zacházení se stovkami elektronických zařízení je protipožární ochrana v naší společnosti důležitým a neustále se vyskytujícím tématem.

Aby bylo zajištěno správné použití stávajícího protipožárního vybavení v případě požáru a bezpečnost všech zaměstnanců společnosti je komplexně zaručena, probíhá v pravidelných intervalech briefing pana Zieglera.

Kromě rozlišení mezi různými typy hasicích přístrojů a teoretickým použitím v případě požáru měli zaměstnanci také příležitost udělat si vlastní věc a vyzkoušet různé hasicí přístroje. Specialista dále vysvětlil základní znalosti o požární prevenci, co dělat v případě požáru a odpověděl na různé otázky zaměstnanců.

Rádi bychom využili této příležitosti a ještě jednou děkujeme panu Zieglerovi za představení.

Přejděte na začátek