První zpracovatelské zařízení ElektroG a registr EAR

systém počáteční léčby a ucho
Odpovědnost za výrobek je definována v souladu s § 23 zákona o správě recyklace (KrWG) pro elektrická a elektronická zařízení. Hlavní prioritou je snížit nebo se vyhnout množství odpadu a efektivněji využívat zdroje.

Stará zařízení proto musí být před provedením recyklace a likvidace podrobena prvotnímu ošetření.

Akreditované společnosti zde musí splňovat velké množství povinností. Na místech a zařízeních musí být splněny technické požadavky na zpracování. Jako vhodné skladovací prostory pro demontované jednotlivé díly, speciální kontejnery pro skladování baterií, kondenzátory obsahující PCB / PCT, ale také pro další nebezpečný odpad.

Kritéria a požadavky na obnovu mají nejvyšší prioritu a musí být prokázány. Pro IT sektor jsou to třídy 2 a 5.

Třída 2 jsou například obrazovky a notebooky.
Podíl recyklace musí být nejméně 80 procent a podíl přípravy k opětovnému použití a recyklaci musí být alespoň 70 procent.

Třída 5 jsou například počítače a mobilní telefony.
Podíl recyklace musí být nejméně 75 procent a podíl přípravy k opětovnému použití a recyklaci musí být alespoň 55 procent.

Pomocí základu Elektro-Altgeräte-Register (ušní) můžete zkontrolovat, zda je potenciální nový partner certifikovaným provozovatelem zařízení pro počáteční ošetření.

https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/eba#no-back

Přejděte na začátek