Zavedení 5S na bb-net

Bb Net Workplace

Od října 2016 byl na bb-net zaveden nový organizační systém. Všechny naše kancelářské a výrobní místnosti byly reorganizovány podle takzvaného principu 5S, aby byla naše pracoviště a jejich okolí bezpečné, čisté a přehledné.

Cílem je, aby práce mohla pokračovat bez přerušení a plýtvání. Tímto způsobem lze otravné vyhledávání nebo zbytečné čekací doby zcela zkrátit nebo zcela eliminovat. „5S“ znamená první písmena pěti kroků, kterými lze ve výrobě zajistit a udržovat pořádek a čistotu:

1. Třídění (Seiri): Pracoviště je prověřováno a je rozhodnuto, které položky jsou potřeba.

2. Uspořádat ergonomicky (Seiton): Užitečné uspořádání všech požadovaných položek.

3. Čistota pracoviště (Seiso): Pracoviště je čištěno od základů.

4. Učinit pravidlo pravidlem (Seiketsu): Vzorové pracoviště se bere jako model a vychází z něj standard.

5. Dodržujte a zlepšujte všechny body (Shitsuke).

Po první revizi kancelářských pracovišť byla nyní upravena i pracovní místa ve výrobě a všichni zaměstnanci byli informováni o klíčových bodech 5S ve školicím kurzu.

Přejděte na začátek