Dlouhá životnost použitých IT

dlouhá životnost použitých IT
Renovace hardwaru a softwaru.

08 | IT podnikání

Renovace se mění z recyklace starých spotřebičů na alternativu k nákupu, kterou je třeba brát vážně.
A to jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ


Dateiakční
IT-Business-Long-Life.pdfKe stažení 
Ke stažení 

TISKOVÉ ZPRÁVY


Dateiakční
Případová studie, ESET, IT-Freshmaker upgraduje počítače s bezpečností (LINK)Ke stažení 
Případová studie, ESET, IT-Freshmaker upgraduje počítače s bezpečností (PDF)Ke stažení 
Případové studie, ESET (LINK)Ke stažení 
Přejděte na začátek