bb-net se připojuje k BAUM eV

Bb Net Baumev se připojí
Pod zkratkou BAUM se Spolková německá pracovní skupina pro správu životního prostředí eV úspěšně a na budoucnost orientuje na vzájemné propojení ekonomických, ekologických a sociálních otázek, tj. Principů udržitelnosti, od roku 1984. Dnes je BAUM s více než 500 členy silnou podnikovou sítí pro udržitelné podnikání. Kromě mnoha známých společností sponzorují členy asociace a instituce.

Tím, že se stal členem BAUM eV, dává Refurbisher bb-net další příklad z hlediska ochrany životního prostředí a udržitelnosti a dobrovolně se zavazuje dodržovat Kodex udržitelného managementu BAUM jako vodítko pro budoucí opatření.

Více informací o našem závazku k ochraně životního prostředí Environmentální stránka.

Kód BAUM:

Členství v sponzorské skupině BAUM je v zásadě otevřeno všem společnostem, institucím a lidem, kteří se aktivně angažují v rozvoji a provádění udržitelných obchodních praktik. Doporučuje se, aby se členové podpůrné skupiny BAUM dobrovolně zavázali dodržovat kodex chování BAUM pro udržitelné obchodní praktiky jako vodítko pro budoucí kroky. Závazek k BAUM Code je odpovídajícím způsobem označen v seznamech členů.

BAUM proto spoléhá na deklarovanou vůli člena skupiny podpory seriózně implementovat požadavky uvedené v kódu. Na podporu tohoto procesu vývoje a implementace nabízí BAUM kontakty, informace a události i příležitosti k výměně zkušeností s ostatními členy.

Pouze ti členové podpůrné skupiny, kteří se zavázali k dodržování Kodexu BAUM, mohou odkazovat na své členství v BAUM (např. Zmínka na webových stránkách nebo v prezentacích společností nebo jiným způsobem v rámci podnikové komunikace) a používat logo BAUM a certifikát BAUM.

Pokud je to možné, je třeba zmínit také závazek k Kodexu udržitelného managementu BAUM. Toho lze dosáhnout například jeho vytištěním nebo propojením na www.baumev.de. Zaměstnanci by navíc měli být náležitě informováni o členství v BAUM.

Logo BAUM nelze použít pro konkrétní produkty.

V případě náznaků, které vedou k pochybnostem o vážné snaze implementovat podepsaný Kodex BAUM, má člen podpůrné skupiny příležitost se vyjádřit, což musí rovněž poskytnout informace o tom, do jaké míry by měla být v budoucnu zohledněna legitimní kritika a jak by měla být provedena změna. Pokud je zřejmé, že člen skupiny podpory nechce nebo nemůže dodržovat kód BAUM, rozhodne o vyloučení člena rada BAUM.

Členství ve skupině podpory BAUM nepředstavuje potvrzení, že cíle udržitelného podnikového managementu bylo skutečně dosaženo.

Více informací o BAUM eV zde.

Jsme si vědomi zvláštní odpovědnosti společnosti vůči budoucím generacím a našemu prostředí a podle toho jednáme.

Po mnoho let připravujeme IT zařízení se značkou tecXL jako klimaticky pozitivní. Prověřujeme a ověřujeme naše možnosti, abychom minimalizovali emise CO2 a neustále optimalizovali naše výrobky a naše akce.

Jednání udržitelným způsobem, šetrným k životnímu prostředí a šetrným k životnímu prostředí začíná od nejmenších kroků. V rámci sítě BAUM chceme podporovat další společnosti a ještě více zlepšit naše udržitelné podnikání.

Michael Bleicher
jednatel bb-net

Přejděte na začátek