bb-net jako zlatý sponzor

To mluví systémový dům

Od 19.11. listopadu - 20.11. v roce 2015 se v Berlíně uskutečnily domácí rozhovory o systému iTeam. Na environmentálním fóru BESONDERE ORTE, které se v kostele Vzkříšení konalo místo mimořádné události, se setkali vedoucí představitelé a zaměstnanci více než 350 systémových domů iTeam pro společnou výměnu.

bb-net tam byl jako zlatý sponzor akce a díky mnoha zajímavým diskusím byl schopen osobně poznat členy iTeam.

Poprvé se akce konala ve stylu barového tábora, ve kterém účastníci kromě klíčových poznámek přinesli obsah diskuse s nimi a vyměnili si nápady mezi sebou. Výkonný ředitel Michael Bleicher a obchodní ředitel Marco Kuhn byli na místě a byli schopni pozorně sledovat barcamps.

Rádi bychom při této příležitosti znovu poděkovali za přátelské diskuse s vámi a těšíme se na budoucí spolupráci.

Přejděte na začátek