Jsme hrdým členem BNW

bb-net je hrdým členem BNW
"Udržitelné řízení by nemělo být svěřeno do rukou tvůrců trendů a marketingových stratégů jen proto, aby se zvýšily zisky s prázdnými sliby." Jedná se o postoj ke společnosti a ekonomice čestných, ambiciózních běžců na dlouhé vzdálenosti. Proto jsme novým hrdým členem BNW," sPodnikatel Michael Bleicherkdo s jeho Prohlášení jasné znamení sety. 

Es je nyní v Zeit jednat, protože změna klimatu může být jinak nepřestávejte 

BNW se zakládá pod heslem „Pojďme společně VYTVOŘIT HODNOTU“ jako ekologicky orientované sdružení společností napříč průmyslovými odvětvími jménem svých členských společností pro ambiciózní prostředí a udržitelné hospodářstvíftpolitika a"Více společně vzměna, protože změnu klimatu lze zastavit pouze společně," so Michal Bělič a naděje s jeho členstvím v BNW jako dobrý příklad zálohaugehen.  Každý Společnost by pracovat udržitelněn. Protože jKaždý malý příspěvek k ochraně klimatu je důležitý.  

Přejděte na začátek