Cena za bb-net

Bestof Industry Bbnet2015
Značka tecXL a koncept, na kterém je založena, letos získaly titul „Best of 2015“.

Huber Verlag für Neue Medien GmbH každoročně uděluje společnostem s cenou v oboru celkem 14 různých kategorií. Odborná porota složená z celkem 30 profesorů a odborných novinářů vybírá společnosti, které nabízejí vysoké ekonomické, sociální, technologické nebo ekologické výhody.
Velikost a složení poroty zajistí, aby hodnocení bylo co nejobjektivnější.

Z této ceny jsme velmi rádi a v tuto chvíli vám děkujeme.
Více informací o ceně a dalších účastnících najdete na www.industriepreis.de .

Přejděte na začátek