Stará zařízení jsou vhodná pro nové kolo

Stará zařízení jsou vhodná pro nové kolo
Ochrana životního prostředí prostřednictvím renovovaných IT

03 | Rádio show

Z hlediska životního prostředí je vhodné prodloužit životnost IT zařízení na co nejdelší dobu. Účinným přístupem je profesionální revize, modernizace a nový marketing, tzv. Renovace.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ


Dateiakční
Funkschau_July2013.pdfKe stažení
Ke stažení

TISKOVÉ ZPRÁVY


Dateiakční
Případová studie, ESET, IT-Freshmaker upgraduje počítače s bezpečností (LINK)Ke stažení
Případová studie, ESET, IT-Freshmaker upgraduje počítače s bezpečností (PDF)Ke stažení
Případové studie, ESET (LINK)Ke stažení
Přejděte na začátek