Aliance pro kybernetickou bezpečnost

Obrázek Allianz cybersecurity_post

Digitalizace a síťování systémů a zařízení mají své výhody i nevýhody. Na jedné straně nám to otevírá skvělé obchodní příležitosti, ale na druhé straně to s sebou nese i rizika. Průzkum Aliance pro kybernetickou bezpečnost z roku 2017 potvrzuje: Téměř 70% společností v Německu se v posledních letech stalo obětí kybernetických útoků. Polovina případů byla úspěšná - každý druhý útok vedl k výpadkům výroby nebo provozu. Útočníci jednají stále profesionálněji a používají stále sofistikovanější metody, které je často obtížné odhalit a nelze proti nim bojovat klasickými ochrannými mechanismy, jako jsou antivirové programy a brány firewall.

Kybernetickou bezpečnost je proto třeba zvážit a implementovat hned od začátku. Pro úspěšné zvládnutí těchto rizik jsou nezbytné aktuální informace a výměna znalostí a zkušeností s bezpečnostními dovednostmi. Zde pomáhá Aliance pro kybernetickou bezpečnost, kterou v roce 2012 založil Federální úřad pro informační bezpečnost, aby mohla čelit kybernetickým útokům. Více než 4000 společností a institucí je nyní členy této iniciativy - včetně bb-net media GmbH.

Účastí může bb-net těžit z následujících:

  • z odbornosti Spolkového úřadu pro informační bezpečnost a partnerů Aliance pro kybernetickou bezpečnost
  • Důvěryhodná výměna zkušeností s jinými společnostmi a institucemi o tématech, jako jsou útočné vektory, vhodná ochranná opatření, tipy na řízení bezpečnosti, řešení incidentů
  • bb-net má přístup k nabídkám pro rozšíření své kompetence v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Cílem do budoucna je pracovat jako partner v alianci s cílem podpořit alianci pro kybernetickou bezpečnost mimo ni.

SPOLEČNĚ pro větší bezpečnost. SPOLU proti kybernetickým útokům.

Přejděte na začátek